м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Коротка інформація про модулі порталу

Сервіс Запис студента на дисципліни призначений для надання можливості студентам записуватися на вивчення тих чи інших дисциплін навчального плану.

При виборі дисциплін необхідно керуватися інструкціями, вказаними над блоками вибору.
По закінченню вибору студенту пропонується підтвердити або змінити свій вибір.