м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Коротка інформація про модулі порталу

Сервіс Навантаження викладачів призначений для відображення навчального навантаження викладача в обраній кафедрі. Відображається інформація про загальну кількість годин по кожному типу занять (лк, пз і т.д.) в зазначеному році і семестрі. При необхідності доступні списки груп і студентів, що вивчають кожну дисципліну.

Даний модуль призначений для перегляду навантаження обраного викладача в заданому році і семестрі.


1) Блок №1 призначений для вибору необхідного викладача. Для цього потрібно послідовно вибрати назву кафедри, а потім викладача. При наведенні курсору на поле з прізвищем та ініціалами викладача, з'являється спливаюче вікно, де відображається повна інформація про нього.


2) Блок №2 призначений для швидкого пошуку викладача по прізвищу.


3) Блок №3 призначений для вибору року і семестру для перегляду навантаження викладача.
Автоматично буде обраний поточний рік.


4) Блок №4 призначений для вибору семестру, в якому необхідно переглянути навантаження викладача. За замовчуванням буде обраний поточний семестр.
У таблиці буде відображатися кількість годин, відведених для кожного типу занять.


5) Блок №5 призначений для відображення списку дисциплін і груп, що вивчають ці дисципліни.
Щоб переглянути список груп і студентів, необхідно клацнути по полю з назвою дисципліни.