м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Коротка інформація про модулі порталу

Сервіс Особисте навантаження призначений для відображення навчального навантаження авторизованого в порталі викладача. Відображається інформація про загальну кількість годин по кожному типу занять (лк, пз і т.д.) в зазначеному році і семестрі. При необхідності доступні списки груп і студентів, що вивчають кожну дисципліну.

Даний модуль призначений для перегляду особистого навантаження викладача в обраному році і семестрі.
Доступний тільки після авторизації.


1) Блок №1 призначений для вибору року і семестру для перегляду навантаження викладача.
Автоматично буде обраний поточний рік.


2) Блок №2 призначений для вибору семестру, за який необхідно переглянути навантаження викладача. Автоматично буде обраний поточний семестр.
У таблиці відображається кількість годин по кожному типу занять.


3) Блок №3 відображається список дисциплін і груп, що вивчають ці дисципліни.
Щоб переглянути список груп і студентів, необхідно клацнути по полю з назвою дисципліни.