м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Коротка інформація про модулі порталу

Сервіс Рейтинг студентів потоку призначений для відображення рейтингу студентів серед усього потоку. Перегляд рейтингу можливий у трьох режимах:
1) Рейтинг за вказаний семестр
2) Рейтинг за весь вказаний навчальний рік
3) Рейтинг за весь період навчання

Даний модуль призначений для перегляду рейтингу студентів потоку.


1) Блок №1 призначений для вибору необхідного потоку академічних груп. Для цього потрібно послідовно вибрати факультет, спеціальність, курс, а потім потік.
Автоматично на екрані відображається перший у списку факультет, перша спеціальність цього факультету, курс.
Якщо кількість символів у назві перевищує розміри поля, то в списку відображається три крапки, а повна назва виводиться при наведенні курсору.


2) Блок №2 призначений для вибору часового діапазону для перегляду рейтингу студентів потоку.
Автоматично відображається режим 'За весь період навчання'.


3) Блок №3 відображається рейтинг студентів обраного потоку.
Розрахунок рейтингу здійснюється за загальною кількістю балів у вибраному часовому діапазоні.