м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Коротка інформація про модулі порталу

Сервіс Поважні пропуски призначений для визначення поважних пропусків студента у зазначеному діапазоні дат.

Даний модуль призначений для ведення поважних перепусток студентів. Доступний тільки після авторизації при наявності прав доступу.


1) Блок №1 призначений для вибору необхідного студента. Для цього потрібно послідовно вибрати факультет, спеціальність, курс, групу, а потім прізвище студента.
За замовчуванням на екрані відображається перший у списку факультет, перша спеціальність цього факультету, курс, група, студент. При наведенні курсору на поле з прізвищем та ініціалами студента, з'являється спливаюче вікно, де відображається детальна інформація про нього.


2) Блок №2 призначений для швидкого пошуку студента по прізвищу.


3) Блок №3 призначений для вказівки діапазону дат для перегляду пропусків занять за вибраний період.


4) Кнопка в блоці № 4 призначена для того, щоб в заданому часовому діапазоні всім пропускам вказати ознаку 'Поважні'.