м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Коротка інформація про модулі порталу

Сервіс Поточна відвідуваність призначений для ведення журналу відвідуваності студентів по вказаній дисципліні. Вибираючи навчальний рік і семестр, відкривається доступ до журналів з дисципліни. Після авторизації викладач може отримати доступ:
1) тільки до своїх журналів (дисциплін);
2) до всіх журналів (дисциплін) на своїй кафедрі;
3) до всіх журналів (дисциплін) на певному факультеті;
4) до журналу групи тільки у момент проведення пари.

Даний сервіс призначений для ведення журналу відвідуваності занять студентами.
Після реєстрації викладач отримує доступ до журналу груп, де може відзначити присутніх і відсутніх студентів.


Існує чотири режими роботи даного сервісу, які відрізняються наданими викладачеві правами доступу до журналів.
Після авторизації викладач може отримати доступ:
1) тільки до своїх журналів (дисциплін);
2) до всіх журналів (дисциплін) на своїй кафедрі;
3) до всіх журналів (дисциплін) на певному факультеті;
4) до журналу групи тільки в момент проведення пари

Режим доступу тільки до своїх журналів

Режимом за замовчуванням є режим доступу викладача тільки до своїх журналів (дисциплін).


1) Блок №1 призначений для зазначення року і семестру для перегляду журналу відвідуваності.


2) Блок №2 призначений для вибору дисципліни і групи, що вивчає обрану дисципліну.


3) Блок №3 призначений для введення відвідуваності студентів групи.
Журнал є таблицею, в якій рядками є прізвища студентів, а стовпцями - дати занять з обраної дисципліни.
За замовчуванням при першому запуску журналу кожен студент відзначений як присутній. Прапорцями відзначені студенти, присутні на занятті.
Клітинки, які відповідають заняттям, наступним за поточною датою, не активні.


Режим доступу до всіх журналів на кафедрі

Такий режим призначений для надання доступу до журналів певним викладачам кафедри.
На екрані відображається перелік дисциплін даної кафедри із зазначенням груп.


Режим доступу до всіх журналів на факультеті

Такий режим призначений для надання доступу викладачам до журналів факультету.
На екрані відображається перелік дисциплін, що читаються на факультеті, в залежності від спеціальності, курсу, групи.

Режим надання доступу до журналу групи тільки в заданий інтервал часу.

Після авторизації викладач може відкрити журнал групи, в якій в даний момент часу він проводить заняття.
Спеціальна функція дозволяє задати обмеження часу доступу до журналу.
По закінченню даного тимчасового інтервалу введення відвідуваності блокується.


1) Блок №1 призначений для відображення інформації про поточне заняття (дата заняття, номер пари, назва дисципліни, тип заняття, аудиторія).
Синім кольором відображається таймер, який вказує час, що залишився для проставлення відвідуваності.


2) Блок №2 відображає список студентів поточної групи.
У полі ліворуч від прізвища встановлено прапорець, що означає присутність студента на занятті.
При відсутності студента на даному занятті, необхідно прибрати прапорець натисканням лівої кнопки миші.


3) У блоці № 3 відображається відвідуваність всіх студентів обраної групи за даний семестр.
Дане діалогове вікно призначене тільки для перегляду, тому функція установки прапорців неактивна.
Дати занять, наступні за поточною, відображаються на сірому фоні.