м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Відділ кадрів і ПФВ.

В описі коротко представлені тільки ті функціональні модулі, які дозволяють побачити рівень автоматизації даного завдання.


Ведення особистих справ.
Основні функції:
- перегляд, введення і корегування більше 50 параметрів особової справи викладача або співробітника;
- ведення військового обліку;
- перегляд історії наказів по кожному викладачеві або співробітнику;
- перегляд історії руху за весь період роботи;
- введення і корегування фотографії за допомогою спеціального вбудованого редактора;
- облік і контроль проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації співробітниками;
- перегляд, призначення і зняття різних пільг;
- створення і друк будь-яких довідок;
- можливість створення додаткових полів в особовій справі;
- швидкий пошук співробітника в архіві.


Приклад автоматичного розрахунку різних стажів.- автоматичний розрахунок всіх видів стажів на аналізований день;
- автоматичне формування списку викладачів і співробітників, у яких необхідно змінювати надбавки або доплати, які залежать від стажу (коли настає такий момент).


Ведення відпусток.
Основні функції:
- облік та аналіз проходження відпусток кожного викладача і співробітника за всі періоди часу;
- формування графіків відпусток;
- формування наказів на призначення відпусток та відкликання з відпусток;
- формування наказів на різні додаткові види відпусток;
- функції можливості виконання компенсацій невикористаних відпусток.


Доплати і надбавки.
Основні функції:
- історія призначень різних надбавок і доплат кожного викладача і співробітника за всі періоди часу.


Побудова запитів (списків).
Основні функції:
- побудова будь-яких спискових запитів;
- побудова будь-яких кількісних запитів;
- можливість одночасної побудови декількох запитів в одному (коли результати кількох запитів виводяться в одному результуючому списку);
- збереження і корегування побудованих запитів;
- можливість працювати тільки зі своїми збереженими запитами.


Формування наказів.
Основні функції:
- автоматичне формування тексту наказу на основі шаблонів, включаючи відмінювання прізвища, імені та по-батькові через спеціальний довідник закінчень;
- ведення наказів з виконанням дій, результат яких відображається в русі співробітників;
- ведення наказів без виконання дій, наприклад догану, заохочення, матеріальна допомога тощо;
- формування, як індивідуальних наказів, так і спискових;
- можливість одночасної підготовки кількох 'папок наказів', в які записуються підготовлені накази;
- можливість додавання нових видів наказів;
- додавання і корегування підстав наказів;
- створення шаблонів для одиничних і спискових наказів;
- створення нових макросів для шаблонів наказів;
- можливість формування файлів наказів в Microsoft Word і Open Office.


Архів наказів.
Основні функції:
- перегляд папок з підготовленими наказами;
- корегування у разі необхідності підготовлених наказів;
- формування друкованого файлу з текстом наказу;
- перегляд архіву наказів по номерах і датам;
- перегляд записів архіву наказів по виконуваним діям (наприклад, тільки звільнених);
- формування і друк будь-яких виписок з наказів.


Перегляд і аналіз стану співробітників.
Основні функції:
- перегляд інформації по викладачам і співробітникам, що знаходяться в черговій відпустці або за свій рахунок;
- перегляд інформації по викладачам і співробітникам, які знаходяться на лікарняному, в тривалому відпустці тощо


Статистика.
Основні функції:
- рух співробітників за будь-який період часу;
- чисельність персоналу на будь-яке число;
- розрахунок середньооблікової чисельності за будь-який період часу;
- різні форми руху співробітників;
- можливість самостійного створення нових статистичних форм.


Підвищення окладів.
Основні функції:
- функції формування наказу на підвищення окладу.


Науково-дослідна робота.
Основні функції:
- ведення довідника всіх державних і господарських тем;
- ведення інформації про відповідальних і всіх виконавців різних видів тем (наукових робіт);
- розрахунок і облік оплат виконання робіт по темам.


Штатний розклад.
Основні функції:
- ведення штатного розкладу;
- визначення вакансій.


Планові надбавки і доплати.
Основні функції:
- інформація про розміри планованих виплат всіх видів надбавок і доплат за різними категоріями.


Журнал планових і фактичних витрат.
Основні функції:
- інформація про плановану сумарну виплату за різними категоріями, наприклад по факультетах, відділам, кафедрах тощо;
- інформація про фактичну сумарну виплату за різними категоріями, наприклад по факультетах, відділам, кафедрах тощо;
- інформація про різниці сумарної і фактичної виплати по різним категоріям, наприклад по факультетах, відділах, кафедрах тощо;
- перегляд інформації про всі нарахування по співробітниках.