м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Методичний модуль

В описі коротко представлені тільки ті функціональні модулі, які дозволяють побачити рівень автоматизації даного завдання.

Ведення робочих і навчальних програм.
Основні функції:
- введення і корегування фактичних годин з робочих програм;
- функції перевірки відповідності годин і видів занять навчального плану і робочої програми;
- введення навчальної програми з дисциплін.

Статистика по робочим програмам.
Основні функції:
- розрахунок кількості та виведення списку відсутніх робочих програм по кожній кафедрі, спеціальності або дисципліни (КСД);
- розрахунок кількості та виведення списку введених робочих програм по кожній (КСД);
- розрахунок кількості та виведення списку робочих програм, затверджених в різних навчальних роках, по кожній (КСД);
- розрахунок кількості та виведення списку робочих програм, які не відповідають годинам або видам занять навчального плану по кожній (КСД);

Ведення методичних вказівок.
Основні функції:
- введення і корегування всіх типів методичних вказівок, посібників тощо;
- функції закріплення методичних вказівок за дисциплінами спеціальностей і курсів.

Перегляд методичних вказівок.
Основні функції:
- швидкий перегляд списку закріплених методичних вказівок по кафедрам, дисциплінам, спеціальностям або викладачам.

Статистика по методичним вказівкам.
Основні функції:
- розрахунок кількості та виведення списку відсутніх методичних вказівок по кожній кафедрі, спеціальності або дисципліни (КСД);
- розрахунок кількості та виведення списку закріплених методичних вказівок за дисциплінами по кожній кафедрі, спеціальності, дисципліні та викладачеві;
- розрахунок кількості та виведення списку методичних вказівок, що не відповідають по годинах навчальним планам по кожній (КСД);
- розрахунок кількості та виведення списку методичних вказівок, затверджених в різних навчальних роках, по кожній (КСД);
- розрахунок статистики по різним умовам.

Перегляд статистики забезпеченості та відповідності кафедри методичними вказівками.
Основні функції:
- перегляд забезпеченості дисциплін і спеціальностей кафедри робітниками та навчальними програмами;
- перегляд інформації про наявність методичних вказівок, що закривають різні види занять;
- перегляд інформації про відсутні методичні вказівки за видами занять.