м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Деканат

В описі коротко представлені тільки ті функціональні модулі, які дозволяють побачити рівень автоматизації даного завдання.

Ведення особистих справ.
Основні функції:
- перегляд, введення і корегування більше 50 параметрів особової справи студента;
- ведення військового обліку;
- перегляд історії наказів по кожному студенту;
- перегляд історії зміни форми навчання кожного студента;
- введення і корегування фотографії за допомогою спеціального вбудованого редактора;
- перегляд, призначення і зняття різних пільг;
- створення і друк будь-яких довідок;
- можливість створення додаткових полів в особовій справі студента;
- швидкий пошук студента в архіві;
- експорт даних в систему DP2000 (пластикові студентські квитки і дипломи).

Формування наказів.
Основні функції:
- автоматичне формування тексту наказу на основі шаблонів, включаючи відмінювання прізвища, імені та по-батькові через спеціальний довідник закінчень;
- ведення наказів з виконанням дій, результат яких відображається в русі контингенту;
- ведення наказів без виконання дій, наприклад догану, заохочення, матеріальна допомога тощо;
- формування як індивідуальних наказів так і спискових;
- можливість одночасної підготовки кількох 'папок наказів', в які записуються підготовлені накази.

Формування шаблонів наказів.
Основні функції:
- можливість додавання нових видів наказів;
- додавання і корегування підстав наказів;
- створення шаблонів для одиничних і спискових наказів;
- створення нових макросів для шаблонів наказів;
- можливість формування файлів наказів в Microsoft Word і Open Office.

Архів наказів.
Основні функції:
- перегляд папок з підготовленими наказами;
- корегування у разі необхідності підготовлених наказів;
- формування друкованого файлу з текстом наказу;
- перегляд архіву наказів по номерах і датах;
- перегляд записів архіву наказів по виконуваним діям (наприклад, тільки відрахованих);
- формування і друк будь-яких виписок з наказів.

Побудова списків.
Основні функції:
- побудова будь-яких спискові запитів;
- побудова будь-яких кількісних запитів;
- можливість одночасного побудови декількох запитів в одному (коли результати кількох запитів виводяться в одному результуючому списку);
- збереження і корегування побудованих запитів;
- можливість працювати тільки зі своїми збереженими запитами.

Приклад спискового запиту.
Є можливість швидкого переходу до особової справи обраного студента натисканням клавіші .

Відвідування занять.
Основні функції:
- ведення відвідування занять по днях із зазначенням кількості пропусків, у тому числі з поважних причин;
- ведення відвідування занять по тижнях з зазначенням кількості пропусків, у тому числі з поважних причин;
- ведення навчального журналу поточної успішності;
- статистика поточної успішності;
- автоматичний зв'язок з розкладом занять (підрахунок кількості проведених пар).

Статистика відвідування занять.
Основні функції:
- статистика відвідуваності за семестр і по місяцях в кількісному співвідношенні;
- статистика відвідуваності за семестр і по місяцях в процентному співвідношенні на основі автоматичного підрахунку з розкладу занять кількості проведених пар.

Формування спискового складу академічних груп.
Основні функції:
- візуальне формування спискового складу академічних груп на основі даних системи абітурієнт (відображається список зарахованих абітурієнтів);
- можливість формування груп за додатковими ознаками;
- друк наказу на формування груп;
- автоматичне присвоєння номерів заліковок.

Закріплення студентів.
Основні функції:
- закріплення студентів за місцем проходження практики та керівником;
- друк наказу на практику;
- закріплення студентів за керівником дипломування і призначення тем дипломного проекту;
- друк наказу на дипломування;
- формування та друк наказу на проведення кваліфікаційного іспиту.

Ліцензування спеціальностей і напрямків.
Основні функції:
- ведення ліцензій за спеціальностями та напрямками;
- автоматичне визначення різниці між ліцензійним набором і фактичною чисельністю студентів по кожній спеціальності/напряму і курсу.

Рух контингенту студентів.
Основні функції:
- формування руху контингенту за будь-який період часу і за будь-яких умов;
- розрахунок середньооблікової чисельності студентів;
- деталізація середньооблікової чисельності студентів по днях.

Перегляд списків студентів.
Основні функції:
- швидкий перегляд списків студентів, що знаходяться в академвідпустці, і контроль їх своєчасного повернення;
- перегляд студентів, що знаходяться на повторному навчанні;
- перегляд списку відрахованих і випущених студентів.

Виявлення помилок допущених при веденні особових справ студентів.
Основні функції:
- отримання списку студентів, у яких допущені різні види помилок, тобто так звані 'помилки в даних';
- швидкий перехід до картки студента для виправлення помилки шляхом натискання клавіші

Успішність студентів.
Основні функції:
- перегляд зведеної відомості успішності студентів академічної групи;
- друк різних видів екзаменаційно-залікових відомостей і 'хвостовок';
- введення підсумків здачі екзаменаційних сесій;
- автоматичне визначення по кожному студенту списку вывчаємих дисциплін (якщо використовується індивідуальна траєкторія навчання);
- автоматичний переклад оцінок з ECTS в національні;
- ведення перездач дисциплін студентами шляхом натискання клавіші .

Модульна успішність студентів.
Основні функції:
- перегляд і введення накопичувальних балів з дисциплін при модульній системі навчання;
- переклад накопичених балів в підсумкову національну оцінку і в ECTS.

Проміжні атестації.
Основні функції:
- ведення проміжних атестацій (модулів) з дисциплін;
- аналіз поточних атестацій по групах.

Статистика по успішності.
Основні функції:
- аналіз підсумків екзаменаційної сесії за різними ознаками (факультетам, курсам, спеціальностями, групами тощо);
- розрахунок абсолютної і якісної успішності;
- розрахунок середнього балу;
- розрахунок кількості боржників, які мають одну, дві і більше заборгованостей;
- розрахунок кількості відмінників, які не мають трійок тощо;
- отримання статистики підсумків здачі атестацій.


- можливість розшифровки всіх цифр відображених у статистиці (отримання списку студентів);


- можливість відображення статистичних даних в графічному вигляді.

Динаміка успішності студента.
Основні функції:
- перегляд середнього балу по семестрах за весь час навчання;
- перегляд загальної кількості 5,4 і 3 в обраному семестрі;
- перегляд середнього балу за весь час навчання;
- перегляд загальної кількості 5,4 і 3 за весь час навчання;
- розшифровка всіх цифр у вигляді списку дисциплін;

Вкладиш в диплом.
Основні функції:
- попередній перегляд правильності інформації по успішності;
- попередній перегляд правильності всієї додаткової інформації, що входить до вкладишу диплома;
- друк вкладишів в диплом.

Статистика прийому іспитів викладачами.
Основні функції:
- перегляд статистики прийому іспитів по кафедрам, викладачам, дисциплінам або в будь-якій з цих комбінацій;
- перегляд середнього балу прийому іспитів в заданому режимі;
- перегляд кількості виставлених 5,4,3 і 2;
- відображення статистики прийому іспитів у відсотковому співвідношенні по кожній оцінці.

Поселення в гуртожиток.
Основні функції:
- поселення в кімнати студентів з різними фільтрами, наприклад в кімнати в яких поселені студенти одного факультету, курсу чи групи;
- перегляд архіву хто проживав у вибраній кімнаті;
- функції відображення при поселенні тільки вільних кімнат.

Оплата за гуртожиток.
Основні функції:
- перегляд плану оплат за гуртожиток по місяцях;
- введення поточних оплат за гуртожиток;
- аналіз загального стану оплат (скільки повинні заплатити, скільки заплатили, який борг поточний і за минулі періоди часу).

Оплата за навчання.
Основні функції:
- завдання плану оплат за навчання з можливістю знижки;
- можливість завдання плану оплат у валюті з автоматичним перерахунком в національну валюту;
- введення поточних оплат студентів за навчання;
- аналіз загального стану оплат (скільки повинні заплатити, скільки заплатили, який борг поточний і за минулі періоди часу);
- швидкий пошук необхідного студента за прізвищем, контрактом або їх частин;
- статистика грошових надходжень за навчання в різних режимах.