м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Абітурієнт

В описі коротко представлені тільки ті функціональні модулі, які дозволяють побачити рівень автоматизації даного завдання.


Ведення особових справ абітурієнтів.
Основні функції:
- функції відображення списку абітурієнтів за різних умов для редагування;
- наявність великої кількості полів, що описують характеристики, статуси і стани абітурієнта;
- можливість самостійного додавання в структуру особової справи нових полів, якщо такі відсутні в системі.


Форма введення анкет абітурієнта.
Основні функції:
- настройка анкети на структуру, затверджену в вузі (задається перелік, і послідовність полів, які повинні бути в анкеті);
- функції контролю на правильність введення даних в анкету;
- функція автоматичного заповнення полів анкети, якщо абітурієнт вже є в базі (наприклад, надходив в минулому році);
- можливість вказівки переліку полів, які обов'язкові до заповнення (якщо оператор їх не заповнить, то не зможе зберегти анкету).


Форма налаштування анкети абітурієнта.
Основні функції:
- можливість створення будь-якої кількості анкет з різними структурами (наприклад, для вступників на денне, заочне відділення тощо);
- можливість включення в форму для введення тільки тих полів, які є в анкеті і вибудовуванні їх в необхідній послідовності;
- можливість вказівки полів анкети, які обов'язкові до заповнення;
- включення або відключення автоматичного формування шифру абітурієнта.


Форма діалогового створення різних запитів(списків).
Основні функції:
- діалогова побудова списків будь-якої структури і з різними умовами;
- функції збереження сформованих запитів з можливістю запам'ятовування в різних категоріях і подальшого їх виклику;
- можливість виведення результату запиту, як в списковому, так і в кількісному видах;
- можливість по 'натисканні' клавіші швидко переходити з поточного рядка абітурієнта, в отриманому списку, в його особисту справу і назад до списку.


Ведення результатів здачі іспитів.
Основні функції:
- функції формування потоків абітурієнтів для здачі вступних іспитів;
- функції введення результатів вступних іспитів або тестування;
- формування різних форм звіту здачі іспитів.


Рекомендації до зарахування.
Основні функції:
- отримання списку абітурієнтів згрупованих і відсортованих всередині кожної групи за різними ознаками, наприклад за спаданням кількості набраних балів усередині кожної групи;
- контроль кількості абітурієнтів рекомендованих до зарахування щодо різних квот та ліцензійних планів прийому;
- попереднє формування наказів на зарахування.


Формування наказів на зарахування.
Основні функції:
- перегляд списку абітурієнтів рекомендованих до зарахування;
- друк наказів на зарахування;
- виконання наказу на зарахування з автоматичним перенесенням всіх даних в систему деканат;
- архів наказів на зарахування і швидкий пошук в них необхідної інформації.


Форми перебігу прийому документів.
Основні функції:
- побудова екранних форм різного змісту і структурою виведених полів про хід прийому документів на обрану дату або за будь-який період часу з заданими условіями.


Форми побудови статистичних форм.
Основні функції:
- створення бібліотеки різних статистичних екранних форм з будь-якою кількістю вкладених (ієрархій) полів, що виводяться;
- можливість створення нових обчислюваних полів;
- можливість додатково обробляти дані в комірках екрану будь-якими математичними формулами;
- можливість вставляти в осередку екранної форми результати підрахунку по окремим запитам (SQL запити).


фрагмент побудови статистичних екранних форм


Інструмент побудови різних друкованих форм.
Основні функції:
- створення списку (бібліотеки) різних друкованих форм будь-якого змісту і дизайну на основі вбудованої мови створення друкованих форм.