м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Публікації про АСУ УЗ

Журнал "Ректор ВНЗ" Лютий 2008

Ректор ВУЗа

Основним завданням системи вищої освіти є задоволення потреб ринку праці у фахівцях потрібного профілю. При цьому фахівці, що випускаються, можуть мати різну якість підготовки, від якої залежить, наскільки повно вони будуть відповідати вимогам. Розвиток суспільства, зокрема науки і техніки, постійно вносить корективи в зміст вищої освіти. Спеціаліст кожного нового випуску того чи іншого навчального закладу завжди повинен мати більш високий рівень підготовки, ніж фахівець попереднього випуску. Підготовка фахівців, що відповідають сучасним запитам, тягне за собою безперервне вдосконалення навчальних планів і навчального процесу з тим, щоб вони завжди відповідали вимогам, що пред'являються часом. У цих умовах ВНЗ стикаються з важкою проблемою: як налагодити ефективне управління процесом навчання, яке б враховувало всі нюанси сьогоднішнього дня? При цьому без сучасних інформаційних технологій обійтися неможливо. Сьогодні багато вищих навчальних закладів розробляють власні програми автоматизованого управління. Журнал «Ректор вузу» побував на економічному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова, де успішно діє система автоматизованого управління навчальним процесом.

Читати далі>>>

Система автоматизації навчального процесу - Програмний комплекс "НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

Брошюра

Брошура "Система комп'ютерного управління університетом " видана в МДУ імені М. В. Ломоносова в 2005 р. У ній подано короткий опис системи автоматизації навчального процесу - Програмний комплекс НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС для вузів. Ця система впроваджена в ряді вузів України і протягом навчального року ведеться дослідна експлуатація на Економічному факультеті МДУ ім. М.В. Ломоносова.

Читати далі>>>