м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Загальна інформація про проект.

Програмний комплекс “Автоматизована система управління навчальним закладом” представляє собою безліч пов'язаних між собою програм, які забезпечують управління вузом в єдиному інформаційному просторі, та включає в себе модулі, що працюють в середовищі Windows (навчальний модуль, деканат, абітурієнт, методичний відділ, відділ кадрів тощо) та WEB портал (відображення розкладу занять, успішності, навчальних планів, нарахувань оплат за гуртожиток, контроль оплат за навчання та гуртожиток, тестування студентів, запис студентів на вивчення дисциплін т.д.). Вся інформація зберігається в одній спільній базі даних.

Основними відмітними характеристиками комплексу, є наявність інструменту самостійного створення різних друкованих форм і статистичних екранних форм, що робить автоматизовану систему управління навчальним закладом майже не залежною від фірми розробника. Існуючі функціональні можливості, як показала практика та аналіз, дозволяють охопити фактично усі індивідуальні особливості вузів без програмного доопрацювання коду. Комплекс також дозволяє створювати і враховувати індивідуальні траєкторії навчання студентів, у тому числі через Internet

Інформація, що представлена на сайті дозволяє:
• переглянути перелік задач, що вирішуються, та основні функціональні можливості;
• отримати доступ до бібліотеки друкованих форм, а також переглянути приклади сформованих форм (розділ знаходиться на етапі наповнення);
• переглянути список (історію) змін і доповнень в різних модулях комплексу, а також завантажити останню версію програми (доступно тільки зареєстрованим користувачам);
• завантажити посібник користувача з додатками і змінами (доступно лише зареєстрованим користувачам).